piątek, 19 listopada 2010

niedziela, 12 września 2010

POLONITAS

Nowy blog realistycznej myśli narodowej
http://www.polonitas.wordpress.com

niedziela, 24 stycznia 2010

POLECAMY NOWOSC - DOKTOR DOKTORÓW - ŚW.TOMASZ Z AKWINU

Biblioteka tekstów o Doktorze Anielskim - św. Tomaszu z Akwinu wzbogaciła się o kolejne dzieło.
Jest nim ciekawa w warstwie poznawczej( o charakterze popularno -naukowym ) - praca ks. dr. Henryka Majkrzaka (SCJ) pt. "Doktor Doktorów - św. Tomasz z Akwinu" wydana przez Stowarzyszenie "Fides et Ratio" w Krakowie. Autor w wnikliwy i przystępny dla szerokiego czytelnika sposób, ukazuje sylwetkę i dzieło św. Tomasza z Akwinu na tle szeroko opisanego kontekstu w którym powstawała madrościowa filozofia i teologia Akwinaty. Czytelnik ma sposobnośc poznac i zrozumiec kluczowe problemy teologiczne, którymi zajmował się Doktor Człowieczeństwa. Po jej lekturze, niesposób nie przynac racji O. Philipe Labbe .że "po Sumie Teologicznej Tomasza pozostaje jedynie wizja uszczęśliwiająca" bowiem to dzieło życia św. Tomasza jest encyklopedią wiary katolickiej, w pełni i do końca ukazującą( w odróznieniu od wielu współczesnych encyklopedii ) - racjonalnośc (ratio) wiary katolickiej . Kościół w Tradycji ukazywał perspektywę mądrościową, i niejednokrotnie zachęcał, aby podążac drogą myśli Doktorów Kościoła, mając za swego przewodnika św.Tomasza z Akwinu - czerpac ze skarbnicy jaką jest dla wiary mądrośc Doktorów Kościoła. Są oni wyrożnieni przez Kościoł przez wzgląd na głoszoną prawowiernośc nauki katolickiej, świętośc życia, bogaty dorobek intelektualny, a przede wszystkim dlatego, że pokazują jak dążyc do mądrości - czyli widzenia rzeczy, takimi jakie są one w istocie - zarówno w perspektywie przyrodzonej jak i nadprzyrodzonej. Doktorzy Kościoła są niedościgłymi nauczycielami mądrości. Dzisiaj, kiedy nauka kościoła bywa rozmywana poprzez interpretacje zaczerpnięte z filozofii agnostycznych, deistycznych czy agnostycznych albo przez modernizm obecny w nowoczesnych teologiach - powrót do studiowania dzieł Doktorów kościoła jest jak strumień żywego Słowa. Nikt inny poza nimi, nie zrozumiał dogłebnie nauki Chrystusa i Tradycji przkazywanej przez Kościół . Tytuł doktora Kościoła został nadany 33 wielkim pisarzom chrześcijańskim, świętym i uczonym kościoła. Ich nauka ma eklezjalną gwarancję wiecznotrwałości w Kościele, pomimo zmienności ludzkich refleksji nad Objawieniem, a może właśnie dlatego jeszcze bardziej ..... Kluczem do zrozumienia myśli doktorów Kościoła są dzieła św. Tomasza z Akwinu - jako pierwszego czyli Powszechnego doktora Kościoła. Książkę ks. Henryka Majkrzaka "Doktor doktorów" można traktowac jako propedeutyczny wstęp do zaprzyjaznienia się z myślą św. Tomasza - jednego z najmądrzejszch ludzi jakich widział świat. Dzisiaj w cywilizacji powszechnego uwielbienia dla mitów i bałwanów współczesności doknujących zwłaszczenia rozumności dla ateizmu, potrzeba bardziej niż kiedykolwiek aktualizowania ludzkiego rozumu jako czynnika poznającego wiarę. Liberalny tele- sektor -info-rozrywkowy czyni karykturę z ludzkiego intelektu, a przecież rozum jest najbardziej umiłowanym przez Boga miejscem w człowieku. Rozumnośc zbliża nas do Stwórcy jako przyczyny sprawczej i celowej świata i naszego życia. Stąd najpewniejszą "szczepionką" na propagandę zawłaszczającą nasz rozum - jest czerpanie z skarbca mądrościowego
- Jan Paweł II w swoim liście apostolskim 'Inter Munera Academiarum'' podkreślił, iż św. Tomasz z Akwinu jako "Apostoł prawdy" był przekonany, że istnieje fundamentalna harmonia między wiarą i rozumem, natomiast pogłebiająca się współcześnie seperacja między wiarą i rozumem, Ewangelią i kulturą stanowi największe wyzwanie naszych czasów.
Mając na uwadze powyższe słowa papieża, trzeba nawiazywac w dobie głębokiego kryzysu kultury do stylu myślenia św. Tomasza. Papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu na Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie stwierdził, iż harmonia wiary i rozumu jest możliwa w XXI wieku, a św. Tomasz jest mistrzem takiej syntezy.Pozostaje powtórzyc raz jeszcze apel wielu papiezy: "Idzcie do Tomasza !" -

poniedziałek, 31 sierpnia 2009

JEDNA Z NAJWAZNIEJSZYCH KSIĄŻEK XX WIEKU WRESZCIE PO POLSKU - Romano Amerio "Iota Unum"

To z całą pewnością jedna z najwązniejszych książek XX wieku - światowy bestseller.Przez lata przemilczana i dyskredytowana obszerna licząca 900 stron szwajcarsko-włoskiego teologa i filozofa Romano Amerio (1905-1997).Autor był ekspertem soboru Watykańskiego II.W swej monumentalnej pracy przeprowadził szczegółową analizę sytuacji kościoła po Vaticanum II. W Polsce brak było dotychczas prac tej miary co Romano Amerio - rzetelnie i odważnie opisujących zmany kryzysowe jakie były udziałem kościoła na zachodzie w wyniku otwarcia się na progresywne zmiany soborowego aggiornamento.Brak odwagi wydawców katolickiech w Polsce do publikowania rzetelnych analiz posoborowej apostazji jest nadal znaczący.Do chlubnych wyjątków należy wydanie nakładem "Christianitas" ksiązki O. Ralpha M. Wiltgena SVD "Ren wpada do Tybru"........Dzieło Romano Ameri wydane przez wydawnictwo "Antyk" (http://www.ksiegarnia.antyk.org.pl/ ) wypełnia dotychczasową lukę wydawniczą w dziedzinie analiz przemian jakie doprowadziły do kryzysu wiary i róznych przemian w doktrynie.Dzieło uważane przez nowoczesnych teologów za zacofane dzięki ciepłym słowom Benedykta XVI mogło zyskac nowe znaczenie. Monumentalne dzieło "Iota Unum" warte jest studiowania

sobota, 1 sierpnia 2009

Pamiętajmy o Feliksie Konecznym

W tym roku minęła 60 rocznica śmierci Feliksa Konecznego - wielkiego polskiego historiografa,historyka,wybitnego badacza cywilizacji,wiekiego myśliciela narodowego i katolickiego.Był znawcą polskiej duszy.Całym swym bogatym dorobkiem twórczym ukazywał znaczenie Polski jako czołowego depozytariusza Cywilizacji Łacińskiej.Za swoje dogłebne rozumienie cywilizacyjnego znaczenia Polski jako nośnika tej unikatowej cywilizacji,był prześladowany przez wszystkie dominanty ideologiczne i polityczne czasów współczesnych.W czasach sanacyjnych był prześladowany za otwarte przyznawanie się do Obozu Narodowego.Komuniści pod koniec jego zycia,podobnie jak władze sanacyjne pozbawiły Go wykładów uniwersyteckich a potem cenzura skazała pracę F.Konecznego na całkowite zapomnienie.Dzięki staraniom Jędrzeja Giertycha zebrane prace F.Konecznego ukazały się w Londynie.Polska pod rządami liberałów i pseudo-prawicy również usiłuje przemilczec dorobek twórczy Wielkiego badacza Cywilizacji.Dlatego wdzięcznośc należy się prywatnej Oficynie Wydawniczej Antyk, prowadzonej przez Marcina Dybowskiego za współczesną edycję większości dzieł F.Konecznego.(Równocześnie przed Kilkoma laty w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.O.Mieczysław Krąpiec dokonał filozoficznej analizy głównych dzieł Konecznego !)
Właśnie ostatnio nakładem Wydawnictwa Antyk ( w serii Konecznikańskiej) ukazło się kolejne nie znane dzieło Feliksa Konecznego "Życie i zasługi Adama Mickiwewicza" Dzieło to nie było wznawiane od 1898 roku (sic!),wówczas po raz pierwszy ukazało się w Krakowie pod zaborem austriackim staraniem S.Szczepanowskiego i Z.Potockiego.Jak zauważa wydawca - Koneczny zawsze ujmuje nas niezwykłym wyczuciem tematu. Warto - w dobie lekceważenia dorobku naszej literatury - uzmysłowic sobie,jak bardzo doniosłą role w życiu narodów spełnia rodzima literatura i czym tak wyrózniała się ona spośród innych,jak bardzo miłowani byli dawniej nasi narodowi Wieszcze...... Jedną z ważnych zalet pisarstwa F.Konecznego o Polsce jest szczegółowe wydobycie nierozerwalnych związków narodu Polskiego a katolicyzmem.I to warto sobie nam uswiadomic dzisiaj,kiedy kosmopolityzm obecnych trendów literackich ( i nie tylko) usiłuje te więzy lekceważyc,pomijac lub kiedy liberalna cezura politycznej poprawności pisze "nowe" modernistyczne dzieje naszej Ojczyzny.Feliks Koneczny nigdy nie był politycznie poprawny dlatego był tak bardzo POLSKI.
Ps. Niektóre dzieła Feliksa Konecznego w całości można przeczytac w internecie http:/www.biblio.ojczyzna.pl

piątek, 17 lipca 2009

Blog METAFIZYCZNY: POTRZEBA KSZTAŁCENIA METAFIZYCZNE GO - KS. PROF. ANDRZEJ MARYNIARCZYK

Blog METAFIZYCZNY: POTRZEBA KSZTAŁCENIA METAFIZYCZNE GO - KS. PROF. ANDRZEJ MARYNIARCZYK

Czym jest sprawiedliwośc ?

O sprawiedliwości pisze się dzisiaj rozmaicie.Warto sięgnąc do metafizycznego rozumienia sprawiedliwości jako cnoty społecznej.Poniżej zamieszamy dzwiękowe fragmenty z sympozjum z cyklu "O Przyszłośc Cywilizacji Zachodu" który odbył się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pt.-"Sprawiedliwośc - idee a rzeczywistośc" zaczerpnięte z blogu metafizycznego (http://hrhenryk.blogspot.com) Warto posłuchac zamieszczonych tam innych fragmentów wystąpień wykładowców Lubelskiej Szkoły Filozoficznej

Blog METAFIZYCZNY: BYTOWE PODSTAWY SPRAWIEDLIWOŚCI - O. PROF. M. A. KRĄPIEC#links#links

Blog METAFIZYCZNY: BYTOWE PODSTAWY SPRAWIEDLIWOŚCI - O. PROF. M. A. KRĄPIEC#links#links

Blog METAFIZYCZNY: O WŁAŚCIWĄ MIARĘ SPRAWIEDLIWEGO DZIAŁANIA - KS. PROF. ANDRZEJ MARYNIARCZYK#links#links

Blog METAFIZYCZNY: O WŁAŚCIWĄ MIARĘ SPRAWIEDLIWEGO DZIAŁANIA - KS. PROF. ANDRZEJ MARYNIARCZYK#links#links

Blog METAFIZYCZNY: OD MITOLOGII DO IDEOLOGII - PROF. PIOTR JAROSZYŃSKI#links#links

Blog METAFIZYCZNY: OD MITOLOGII DO IDEOLOGII - PROF. PIOTR JAROSZYŃSKI#links#links